HJGreek | Kappa Kappa Gamma | Rings
Cora Ring
Cora Ring
$159.00
Betsy Ring
Betsy Ring
$59.00
Signature Ring
Signature Ring
Starting at $160.00
Stackable CZ Band Ring
Stackable CZ Band Ring
$29.00
Sesquicentennial Coat of Arms Ring
Sesquicentennial Coat of Arms Ring
Starting at $297.00
Addy Ring
Addy Ring
$39.00
Sterling Silver Owl Ring
Sterling Silver Owl Ring
$34.00
Pearl Ring
Pearl Ring
$79.00
Key Wrap Ring
Key Wrap Ring
Starting at $84.00
Coat of Arms Signet Ring
Coat of Arms Signet Ring
Starting at $153.00
Oval Raised Letter Ring
Oval Raised Letter Ring
Starting at $212.00
Loyalty Crest Ring
Loyalty Crest Ring
Starting at $129.00
Scottsdale Ring
Scottsdale Ring
Starting at $110.00
Swirl Ring
Swirl Ring
Starting at $173.00
Loyalty Fleur-de-lis Ring
Loyalty Fleur-de-lis Ring
Starting at $129.00
Florentine FLeur-de-lis Ring
Florentine FLeur-de-lis Ring
Starting at $94.00
Synthetic Sapphire Cushion Crest Ring
Synthetic Sapphire Cushion Crest Ring
Starting at $141.00
Square Onyx Fleur-de-lis Ring
Square Onyx Fleur-de-lis Ring
Starting at $165.00
*Sapphire Fleur-de-lis Cushion Ring
*Sapphire Fleur-de-lis Cushion Ring
Starting at $173.00
Vertical Fleur-de-lis signet ring
Vertical Fleur-de-lis signet ring
Starting at $192.00
Imperial Onyx Crest Ring with 4 Pearls
Imperial Onyx Crest Ring with 4 Pearls
Starting at $272.00
Mini Monogram Ring
Mini Monogram Ring
Starting at $85.00